Centrální zásobování

Nabízíme pravidelné zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem na základě předem schváleného pozitivního listu. Jsme schopni zajistit dodávky našeho vlastního portfolia současně se subdodávkami od stávajících dodavatelů.